Mard hënie int ime gjatë shta tzanisë? Ja çfarë thonë ekspertët

Mard hënie int ime gjatë shta tzanisë? Ja çfarë thonë ekspertët


Shumë femra shta tzëna, por edhe partnerët e tyre, nuk janë të sigurt a mund ta rrez ikojë beben marr ëdhënia se/ksuale. Ja çfarë thonë për këtë mjekët.Kur ngelen shta tzënë, femrat do të bëjnë çdo gjë që të mos lejojnë që bebeve të tyre t’u ndodhë diçka e keqe. Mirëpo, a nënkupton kjo që edhe se.ksi është aktivitet i rrezik/shëm?Nëse i pyesni mjekët, ata do t’ju thonë që derisa të ekzistojë dëshira për se/ks, shta tzënia nuk do të duhej të paraqiste pen gesë për t’u kënaqur, sepse nuk dë mton as nënën, as beben.

Aq më tepër, shumica e damave kanë vërejtur që marrë dhënia se/ksuale në këtë periudhë u ka krijuar or gazma më të fuqishme se kurrë më parë.Nga ana tjetër, ekzistojnë shta tzëna të cilave fare nuk u pëlqen se ksi gjatë tërë shta tzënisë. Edhe kjo nuk është asgjë jonormale, edhe ato do të duhej t’i plotësonin nevojat e veta.Duke bërë dashuri gjatë shta tzënisë rritet int imiteti i çi ftit dhe mund edhe të bëhet një eksperiencë e dobishme dhe emo cionuese.

Shumë shpesh një ç/ift e minimizon mar rëdhënien ndërsa gruaja është sh tatzënë dhe kontaktet midis dy partnerëve kuf izohen te pu/thjet dhe përq/afimet, pa kaluar në aktivitetin e plotë.Shumë ç/ifte kanë frikë se i shka ktojnë probleme fëmijës së pali/ndur, ndërsa nënat shmangin disa lloj përvojash, në mënyrë që të pakësojnë dëshirën e tyre.Në fakt, nuk ka asnjë kundërudhëzim për të kryer marrë/dhënie gjatë shtatzënisë, vetëm nëse është mjeku ai që e ndalon, e në disa raste të veçanta, të tilla si; një shtatzëni me rrezik të lartë apo shëndet i dobët i nënës së ardhshme.

Në fa kt, akti nuk dëmton as fe tusin as nënën dhe e bën të mundur që një ç/ift të forcojë dhe rrisë lidhjen përmes zbulimit të ndje sive të reja dhe të paprovuara më parë.Të bësh dashuri me një bark të madh mund të jetë moment eksitimi dhe ekstaze, me gruan që arrin të ndjejë emocione të amplifikuar dhe shumë më të thella se normalisht.Se ksi gjatë shtatzënisë gjithashtu ka përfitime nga pikëpamja e shëndetit, si edhe zvogëlon rrezikun e lindjes së parakohshme.

HOME