Lajm I Mirë Po I Pret P Ensionistët Kontributdhënës, Ja Çka Pritet Të Përfitojnë!


Është v otuar në Kryesinë e Kuvendit të Kosovës nisma l igjore për plotësim ndryshimin e li gjit NR. 04/L-131 Për skemat P ensionale të Financuara nga Shteti.Deputetja e AAK-së Teuta Haxhiu, për IndeksOnline ka treguar saktësisht se çka pritet të përfitojnë p ensionistët kontributdhënës nga ky ndryshim i li gjit dhe po ashtu rrjedhën e gjithë kësaj nisme.

Derisa muaj më parë në Kuvendin e Kosovës është miratuar rezultuan në lidhje me këtë tematik, ka pasur kërkesa që të plotësohet dhe ndryshohet l igji, e pikërisht për këtë ka folur Haxhiu.“Atëherë kam kërkuar që në atë rezolutë që brenda dy muajve qeveria të ndryshoj li gjin.