Futet për të blerë online në faqen shqiptare, ngel pa fjalë nga ajo që i del përpara


Gjithnjë e më tëpër kohët e fundit shqiptarët kanë filluar të blejnë mallra e shërbime edhe nëpërmjet faqeve të ndryshme online. Nëse deri pak kohë më parë blerjet i bënin nëpër faqet e haja, së fundmi shqiptarët blejnë online edhe nga vetë faqe shqiptare.

Por jo gjithmonë gjërat shkojnë ashtu siç duhet. Kështu një djalë nga Tirana u fut ne një faqe shqiptare shit-blerjesh dhe ngeliu pa fjalë kur pa se dikush kishte nxjerrë nusen në shitje. Nuk dihet arsyeja e këtij veprimi, por ka mundësi që dikush që mund të ketë inat dhëndrin apo nusen, të ketë hedhur foton e tyre në atë faqe.